Wentylacja i rekuperacja poznań

Wentylacja i rekuperacja Poznań

Najważniejszym zadaniem wentylacji czy rekuperacji jest wymiana powietrza w budynku, dla zapewnienia komfortowych i zdrowych warunków do pracy i życia. System wentylacji to odpowiednio zaprojektowany zespół elementów i urządzeń zapewniający wymaganą intensywność wymiany powietrza wewnętrznego na powietrze czerpane z zewnątrz.

W systemie wentylacji powietrze jest oczyszczane za pomocą filtrów, oraz w zależności od potrzeby powietrze w instalacji wentylacyjne może być podgrzewane, lub schładzane, jeżeli istnieją takie wymagania. Powietrze w układzie wentylacji może też być osuszane lub nawilżane. Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to już tzw. REKUPERATOR służy do redukcji kosztów ogrzewania budynku poprzez odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego z systemu wentylacyjnego zimą, a latem sytuację tą można odwrócić. Ilość odzyskiwanego ciepła określana jest przez parametr zwany sprawnością rekuperatora.