sieci komputerowe poznań

Sieci komputerowe Poznań

W obiektach budowlanych oprócz standardowych instalacji elektrycznych mamy do czynienia z instalacjami teletechnicznymi i komputerowymi.

Okablowanie strukturalne jest to system dedykowany dla budynku, a nie dla określonego systemu informatycznego, dlatego też spełnia ono wymagania dotyczące transmisji sygnałów telefonicznych, komputerowych, sygnalizacyjnych itp.

To właśnie dzięki kablom możliwa jest komunikacja między poszczególnymi urządzeniami, dlatego ich jakość, rozłożenie oraz łatwy dostęp jest jednym z najważniejszych elementów, które decydują o niezawodności całej sieci. Dzięki zastosowaniu okablowania strukturalnego, możliwe jest bardzo proste podłączenie urządzeń do sieci w dowolnym miejscu budynku.

W sieci okablowania strukturalnego wyróżnia się następujące elementy tworzące strukturę sieci:

  • okablowanie pionowe wewnątrz budynku są to kable miedziane lub/i światłowody ułożone zazwyczaj w głównych pionach telekomunikacyjnych budynków, realizujące połączenia pomiędzy punktami rozdzielczymi systemu;
  • punkty rozdzielcze są to miejsca będące węzłami sieci w topologii gwiazdy, służące do konfiguracji połączeń. Punkt zbiegania się okablowania poziomego, pionowego i systemowego. Zazwyczaj gromadzą sprzęt aktywny zarządzający siecią: np. switche, routery
  • okablowanie poziome – część okablowania pomiędzy punktem rozdzielczym, a gniazdem użytkownika.